sok
SWE NOR

REKLAMASJON

Er du en privatperson?

Da har du ikke kjøpt produktet direkte fra Dooria, og skal derfor henvende deg der du kjøpte produktet. Der vil du så få hjelp med din reklamasjon.


Er du forhandler?

Fyll ut reklamasjonsskjema og send det til service.no@jeldwen.com (husk bildedokumentasjon).

I reklamasjonssaker forholder vi oss til NS 8409. Eventuell reklamasjon må rapporteres omgående til Dooria. Reklamasjon skal være skriftlig. Alle krav i forbindelse med reklamasjoner må være skriftlig, og gyldig dokumentasjon rundt reklamasjonen må foreligge.

Reklamerte varer må ikke monteres uten Doorias tillatelse. Ved montering av reklamerte varer uten Doorias tillatelse, betales ingen erstatning for ned- og oppmontering av erstatningsprodukter.

Vi gjør også oppmerksom på følgende: Kundens plikt til tapsbegrensning i forbindelse med reklamasjon (NS 8409 §54). Om dette forsømmes, må kunde selv bære denne delen av tapet.

Reklamasjonstid regnes fra vår fakturadato til forhandler. Som reklamasjonsbevis gjelder kvittering.

Reklamasjonsretten gjelder under forutsetning av at feilen ikke skyldes f.eks et uhell etter mottak av varen, forhold hos kjøperen, unormal bruk eller at vedlikehold ikke er gjort.