sok
SWE NOR

VEKSTEN FORTSETTER - PRESENTASJON 1. KVARTAL
2012-06-01   
Dooria fortsetter veksten - Eierne tilfører 15 mill. i ny kapital.
Den norskeide dørprodusenten Dooria AS oppnådde et EBITDA på 4,3 millioner NOK i første kvartal 2011, noe som er 7,5 mill NOK bedre enn samme kvartal i fjor. 

 
Selskapet hadde også en vekst i omsetning på fem prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og en vekst på to prosent fra siste kvartal i 2011 til første kvartal 2012. Dette til tross for at totalmarkedet i Sverige falt i forrige kvartal.
 
Økte markedsandeler
- Vi er naturlig nok tilfreds med at den stabilt positive utviklingen for selskapet fortsetter, og at vi stadig tar markedsandeler. I Norge har vi hatt en vekst på hele 45 prosent fra første kvartal i 2011, sier administrerende direktør Mikkel Sandvik.
 
Med bakgrunn i den positive veksten  i selskapet har eierne besluttet å tilføre ytterligere 15 millioner kroner for å styrke soliditeten i selskapet.

Nye storkunder
Dooria har sikret seg en rekke store kontrakter den siste tiden. Blant de viktigste er husprodusenten Mestergruppen, samt Coop Norge, der Dooria nå er hovedleverandør.  Begge disse kontraktene vil gi full effekt for Dooria i løpet av andre halvår 2012.

- Vår satsing på stadig å tilby mer fleksible løsninger for kundene, begynner nå å gi effekt. Det er nå to år siden selskapet ble reddet fra konkurs, og vi kan konstatere at snuoperasjonen så langt har gått bedre enn forventet den gangen, sier Sandvik.