sok
SWE NOR

DOORIA UTNEVNER PETER PETTERSSON TIL NYTT STYREMEDLEM
2012-08-21   
Peter Pettersson (61) har i dag tiltrådt som medlem i Dooriakonsernets styre. Pettersson har betydelig erfaring fra internasjonal industrivirksomhet, innrettet mot lederskap og operasjonell utvikling.

Han kommer senest fra stillingen som Executive Vice President Operations innom Nobia-konsernet. Peter arbeidet i Nobias konsernledelse i perioden 1995 - 2008 og var i løpet av denne perioden bl.a. også sjef for Swedoors fabrikker i Åstorp  og Forserum, og er dermed godt kjent med dørbransjen!
 
”Peters inntreden i styret i Dooria er et svært positivt bidrag for oss i den videre utviklingen av Dooriakonsernet. Hans bakgrunn og erfaring fra svensk og internasjonal industri er komplementær til den kompetanse som allerede finnes i Dooria AS’ styre” uttaler styreleder Jon Bjørstad.

Last ned pressemeldingen.